De platenkast van…

Podcast- en artikelenreeks met interviews over en met muziek (2013-2016)

Editie 10: Anton Greefkes

Anton Greefkes is de Hoornse muzikale Gerrit Komrij: een vooral in Noord-Holland bekende muzikant die werkt met gedichten van Nederlandse en Vlaamse dichters. Op zijn website, ‘Het Poëtisch Liedgenootschap Tot Innerlijke Bloei‘ onderhoudt Anton Greefkes één van de grootste bloemlezingen van de Nederlandse en Vlaamse poëzie. Hierin staan enkele honderden gedichten die hij zelf op muziek heeft gezet; melodieën die hem, naar eigen zeggen, bij het lezen zijn ingevallen. Maar dat is niet het enige dat hij met gedichten heeft: Anton Greefkes presenteerde ooit samen met wijlen Hoorns stadsdichter Cornelis Putemmer een knus radioprogramma over poëzie, dat op een trouwe schare luisteraars kon rekenen. Hij won ook enkele prijzen met eigen werk.

Verder is Anton Greefkes één van de oudgedienden van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor, een gerenommeerd koor dat al 30 jaar over de gehele wereld opvoeringen verzorgt. Het koor voert Russische kerkelijke muziek op, en heeft ook enkele Oost-Europese volksliederen op het repertoire.

Bezoek de online bloemlezing, met de muziek van Anton Greefkes op de webstek van Poëtisch Liedgenootschap ‘Tot Innerlijke Bloei’.

Voor meer informatie over het Hoorns Byzantijns Mannenkoor, checke de website van het Byzantijns.